nl

MVO verklaring

MVO verklaring Parkhotel Valkenburg

Parkhotel Valkenburg hecht veel waarde aan mens, milieu en maatschappij. Wij beschikken dan ook over een Green Team, bestaande uit medewerkers van alle verschillende afdelingen binnen het hotel. Zo proberen wij, van administratie tot technische dienst, allen ons steentje bij te dragen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Mensen

Parkhotel Valkenburg geeft veel om de medewerkers. Zo worden er gezonde personeelsmaaltijden geserveerd en ondersteunt het bedrijf sporten (zowel in de eigen wellness als extern). Alle medewerkers worden betrokken bij de Green Key invulling.

Parkhotel Valkenburg investeert in de toekomst. Het personeel kent een grote spreiding qua leeftijd. Ook hebben diversen personeelsleden een cursus tot leermeester gevolgd waardoor er binnen het bedrijf een uitstekende begeleiding is. Ook biedt Parkhotel Valkenburg een geschikte leeromgeving voor stagiaires.

Parkhotel Valkenburg verzamelt en analyseert continu gegevens rondom gasttevredenheid om de dienstverlening te verbeteren.

Milieu

Water: Parkhotel Valkenburg reduceert waterdoorstroom in douches en wastafelkranen. Openbare toiletgroepen beschikken over sensoren op de urinoirs. Bij de glazenspoelmachine worden waterbesparende programma’s gebruikt.

Reiniging: Parkhotel Valkenburg maakt schoon op milieuverantwoorde wijze. Vaatwasmachine en schoonmaakmiddel beschikken over milieukenmerk. Ook aan persoonlijke hygiëne wordt aandacht besteed, zowel in hotelkamers als openbare sanitaire ruimte wordt gebruikt gemaakt van dispensers. Dit gaat natuurlijk ook verspilling tegen.

Afval: Parkhotel Valkenburg streeft ernaar om alle verschillende afvalgroepen optimaal te scheiden. Bij het ontbijt worden zoveel mogelijk producten zonder monoverpakking geserveerd.

Energie: Parkhotel Valkenburg maakt uitsluitend gebruik van energie-efficiënte binnen- en buitenverlichting. Aantal branduren wordt beperkt door sensoren. In de wellness zijn meerdere energie- en waterbesparende maatregelen toegepast. Er zijn geen minibars/koelkasten aanwezig op de hotelkamers.

Bouwen en groen: Parkhotel Valkenburg heeft bij renovatie gekozen voor bouwmaterialen en/of verf met milieukeurmerk. Het bedrijf zet zich actief in voor flora en fauna (bladafval bewaren, wespennesten niet verwijderen, plaatsen nestkasten).

Mobiliteit: Parkhotel Valkenburg stimuleert en communiceert over de bereikbaarheid via openbaar vervoer. Er wordt samengewerkt met leveranciers die bewust CO2 uitstoot verlagen.

Inkopen: Parkhotel Valkenburg beschikt over bewijsmateriaal dat bij aankoop van elektrische apparatuur, non-food producten en diensten duurzaamheid is meegenomen als selectiecriteria.

Textiel: Parkhotel Valkenburg beperkt de hoeveelheid wasgoed. Hoeveelheid en kosten van het aan de wasserij aangeboden wasgoed worden geregistreerd en er wordt naar gestreefd deze te verminderen. Bedrijfskleding wordt ingekocht bij een leverancier met deugdelijke MVO-verklaring.

Maatschappij

Parkhotel Valkenburg stimuleert haar gasten om gebruik te maken van lokale activiteiten op het gebied van culturele-, sociale-, natuur- en milieuactiviteiten.

Parkhotel Valkenburg werkt samen met leveranciers die ook over een deugdelijke MVO-verklaring beschikken. Er wordt altijd rekening gehouden/gebruikt gemaakt van mogelijkheden tot samenwerking met regionale en duurzame leveranciers.

Parkhotel is naamgever en hoofdsponsor van het Parkhotel Valkenburg wielerteam, hoofdsponsor van de Valkenburgse Wielerclub en subsponsor van MVV Maastricht. Ook worden culturele evenementen gesponsord als de Valkenburgse Schutterij, diverse carnavalsverenigingen en het werkervaringscollege voor Valkenburgse scholieren.


Parkhotel Valkenburg initieert/participeert in regionale samenwerkingsverbanden met als doel het verduurzamen van de regio.

Parkhotel Valkenburg is toegankelijk voor mindervalide gasten.